Arvelevõtt

Arvelevõtt on tööprotsess, mille käigus kogutud objektide seast tehakse läbi väärtushinnangu andmise lõplik valik ja vastuvõetavale objektile antakse museaali number ehk tulmekood.

Vastuvõtu vormistamisega dokumenteeritakse omandiõiguste üleandmine muuseumile ja vastuvõtuakti kinnitamisega saab esemest museaal.

Arvelevõtt on tegevus, mis on alus toimivale ja järjepidevale kogude haldamisele.

5D Vision