Digiteerimine


Digiteerimine on museaalide digitaalsele kujule viimine eesmärgiga säilitada ja kättesaadavaks teha informatsiooni, mida museaal kannab.

Digikujutiste lisamine muudab museaalide andmebaasides sisalduva teabe põhjalikumaks, sisukamaks ja hõlpsamini kasutatavaks.  

 

OSALE SISU LOOMISEL! Jaga alateemade all Näited praktikast oma praktilist kogemust või lisa Kommentaari nõuanne / tähelepanek või alusta diskussiooni.  (Selleks logi sisse -> üleval paremal nurgas.)


5D Vision