Digikujutise haldamine


Digitaalse ainese haldamine koosneb paljudest osadest, mis moodustavad ühtse terviku  (digiteerimistööde kavandamine, andmete kogumine, digiteerimine, dokumenteerimine,   levitamine/juurdepääs, pikaajaline säilitamine, turvalisus, piiratud ligipääsuga andmete käitlemine, kasutusõigused jt).Võimalikud ohud, probleemid, küsimused

  • Failide säilimise ja haldamise teeb keeruliseks eelkõige kiiresti aeguv riist- ja tarkvara.
  • Kui digitaalne materjal on andmebaasis korrektselt kirjeldamata, siis on seda keeruline üles leida ja kasutada.  


Tehtavad toimingud

Oluline osa digiteerimise juures on andmete pikaajaline säilitamine. 

  • Olenemata andmemahtudest algab arhiveerimine ja pikaajalise säilitamise tagamine juba tööde planeerimise hetkel, kui pannakse paika eesmärgid ja töövoog.
  • Pikaajalise säilitamise seisukohalt on väga oluline teostada kujutiste tehniliste metaandmete (vormingud jms) kvaliteedi kontrolli. MuiSi Digihoidlas vastutab selle eest Registrite ja Infosüsteemide Keskus (RIK). 
  • Säilitamisel tuleb lähtuda kindlatest põhimõtetest, kusjuures erandjuhud peavad olema kindlasti kirjeldatud.

 MuISiga liitunud muuseumid peavad hoidma digikujutisi Digihoidlas. 

Enne Digihoidla kasutusele võtmist (2018) tehtud kujutised tuleks võimalikult kiiresti Digihoidlasse kanda.

Digifaili laadimisel MuIS Digihoidlasse tuleb määrata faili kasutusõigused või –piirangud.

Kui digikujutisi säilitatakse kandjatel väljaspool Digihoidlat (arvuti serveris, välistel kõvaketastel jne), siis peavad kujutised kindlasti olema dubleeritud – üks säilituskoopia ja teine kasutuskoopia. 

Abiks on Rahvusarhiivi digiteerimise standard.

Eelhoiustatud digitaalsete failide sidumine museaaliga

Suuremahuliste vastuvõttude ja massdigiteerimisprojektide puhul luuakse korraga suur hulk digikujutisi, mille nimetamine ja arhiveerimine nõuab aega. Neid hoiustatakse sageli ajutistel andmekandjatel. Kuni Digihoidlasse arhiveerimiseni on oluline tagada nende failide turvaline hoiustamine, soovitavalt kahel erineval andmekandjal.

Digiprügi vähendamiseks kustuta mittevajalikud failid.
Näited praktikast

Näite lisamiseks pead olema sisselogitud.


Kommentaarid

Kommenteerimiseks ja kommentaaridele vastamiseks pead olema sisse logitud!


Viited ja lingid


Nimetus Kommentaar Lisainfo Fail
Rahvusarhiivi digiteerimise standard (2022)

5D Vision