Hoiustamine ja käsitsemine


Museaali säilivuse tagavad selle õige hoiustamine ja käsitsemine.

Museaalide hoiustamine peab olema korraldatud viisil, et oleks tagatud museaalide säilimine võimalikult pikka aega. Museaalide säilitamiseks on vajalikud stabiilse sisekliimaga hoidlaruumid, sobiv mööbel ning pikaajaliseks säilitamiseks sobilike pakkematerjalide kasutamine. Hoidlates on oluline jälgida kliimatingimusi, et ennetada museaalide võimalikke kahjustusi. Hoiustamise dokumenteerimine loob kohakataloogi, mis võimaldab museaale hoidlast hõlpsalt üles leida. 

Võimaliku ohuolukorra ning sellega kaasnevate tagajärgede likvideerimiseks vajalikud tegevused tuleb läbi mõelda ja fikseerida ohuplaanis.


5D Vision