Ohuplaan


SISU LOOMISEL

Muuseumikogu hoiustamise ja säilitamise  oluline osa on ohuplaan.

Igal muuseumil on kohustus koostada endale ohuplaan, kus on kirjas  muuseumi valduses olevatele museaalidele tekkida võivate ohtude ennetamine, võimalike kahjustuste ärahoidmine ja kahjude minimeerimine.

Ohuplaanis nähakse ette museaalide kaitse, päästmise ja taastamise meetmed tõenäoliseks ohuolukorraks ning sellega kaasnevate tagajärgede likvideerimiseks.

Ohuplaanis käsitletakse tegevusi, mis on seotud museaalidele tekkida võivate ohtudega: tulekahju, veeõnnetused, varingud, tehnosüsteemide häired, biokahjustused ja inimründed.  Ohuplaan ei käsitle tööohutusega seotud küsimusi töötervishoiu- ja tööohutuse seaduse tähenduses ning muuseumi tuleohutuse küsimusi tuleohutuse seaduse tähenduses.

Ohuplaani koostamisel konsulteeri Muinsuskaitseametiga. Näited praktikast

Näite lisamiseks pead olema sisselogitud.


Kommentaarid

Kommenteerimiseks ja kommentaaridele vastamiseks pead olema sisse logitud!


Viited ja lingid


Nimetus Kommentaar Lisainfo Fail
Kultuuripärandi riskijuhtimise juhend (2022)Tõlge Kanada Konserveerimisinstituudi (CCI) ja ICCROMi käsiraamatust „The ABC method – A risk management approach to the conservation of cultural heritage“ (2016)Fail
Museaali ja muuseumisse kauemaks kui aastaks hoiule võetud asja märgistamise ja säilitamise kordVastu võetud 08.07.2013. Muuseumiseaduse rakendusmäärus § 5. Muuseumikogu korralduse põhimõtted, lõige 2, punkt 7

5D Vision