Täiendav kirjeldamine


Täiendava kirjeldamise käigus täpsustatakse ja täiendatakse museaali üldise kultuuriajaloolise konteksti avamise eesmärgil infosüsteemi kantud andmeid (näiteks dateeringud, museaaliga seotud isikud ja sündmused). Toimingut teostatakse üldjuhul siis, kui museaal on nõuetekohaselt I etapis kirjeldatud. Erinevalt I etapist ei ole täiendaval kirjeldamisel nõudeid, mille täitmise järel seda lõpetatuks loetakse.

Võimalikud ohud, probleemid, küsimused

Kui saadud teavet ei säilitata tervikuna ehk täielikul kujul, ei saa andmeid hiljem üle kontrollida.

Lisateabena saadud andmeid ei muudeta otsitavaks.Tehtavad toimingud

Täiendav kirjeldamine on tegevus, mille käigus lisatakse museaali kirjeldusele uusi andmeid (saadud uurimistööga / näituse tegemisega / avalikkuselt / jne). Museaali täiendav kirjeldus moodustub erinevate inimeste tegevuse tulemusel erinevatel aegadel.

Täiendava kirjeldamise võimaluseks on teadmistega inimeste kaasamine väljastpoolt muuseumi.

Täiendava info lisamise ja võimaliku avalikustamise kinnitab muuseumitöötaja, pidades silmas isikuandmete kaitset jt seaduseid. Näiteks MuIS andmebaasis on olemas avalikud ja mitteavalikud andmeväljad.

Täiendav info lisatakse museaali olemasoleva kirje juurde.

Protsessi käigus tekkinud uued lood ja taustinfo peab olema eelnevast selgelt eristatav.

Muuseumitöötaja tagab nende täiendavate andmete otsitavuse ja leitavuse muuseumis kasutatavas andmebaasis.Näited praktikast

Näite lisamiseks pead olema sisselogitud.


Kommentaarid

Kommenteerimiseks ja kommentaaridele vastamiseks pead olema sisse logitud!


Viited ja lingid


Nimetus Kommentaar Lisainfo Fail
Konserveerimis- ja Digiteerimiskeskus Kanuti üleslaetud digikoopiate vastuvõtt digihoidlas (2020)Juhend digifailide edastamisest MuISi digihoidlas Kanutilt muuseumideleTäiendavad andmed museaali kohta saadakse tihti konserveerimistööde käigus, üks osa sellest on digikujutis.
MuISi avalikud andmeväljad. Eesti Muuseumide Veebivärava objektidestNimekiri avalikest ja mitteavalikest andmeväljadest Muinsuskaitseameti kodulehel
Muuseumide andmekogu asutamise põhimäärusVastu võetud 08.07.2013. Muuseumiseaduse rakendusmäärus

5D Vision