Kogumine

Kogumine on tegevus, mis on aluseks muuseumikogu loomisele ja täiendamisele.

Kogumine võib oma olemuselt olla aktiivne tööprotsess (nt välitööd, sh arheoloogilised kaevamised, kogumiskampaaniad, üleskutsed, tellimustööd) või passiivne (eraisik või organisatsioon teeb muuseumile pakkumise).

Kogumispõhimõtete olemasolu, kogumise planeerimine ja dokumenteerimine on eelduseks sisuka ja jätkusuutliku muuseumikogu loomisel.

5D Vision