Plaan edasiseks tegevuseks, vastuvõtuks


Kogumistegevuse käigus on kasulik omada plaani, kuidas toimub peale kogumist töövoog muuseumis – kuhu esemed paigutatakse, kes nendega tegeleb, milliseid toiminguid ja mis järjekorras tehakse.

Võimalikud ohud, probleemid, küsimused

Kogumistegevuse käigus (eriti suuremate tulmete korral) võib tekkida olukord, kus esemed jäävad pikaks ajaks vastu võtmata ja nendega kaasnev info võib kaduma minna.Tehtavad toimingud

Vormista kogutud objektidele võimalikult kiiresti dokumentatsioon (asja üleandmise dokument / akt või vastuvõtu akt).

Kui mingil põhjusel ei ole kogutud esemeid võimalik kohe vastu võtta, jälgi, et kogumisprotsessi käigus saadud informatsioon ei läheks kaduma.


Suuremate kogumite puhul (nt suur hulk fotosid või dokumente, suuremahuline pärandvara tervikuna vms), mis vajavad enne vastuvõttu sorteerimist ja analüüsi, on vajalik töövoog läbi mõelda:

  • planeeri töötajate tööaeg objektide sorteerimiseks ning vastuvõtu protsessi ettevalmistamiseks;
  • sõlmi võimalusel üleandjaga kokkulepe, mis saab objektidest, mida muuseum ei soovi omandada;
  • leia muuseumis ruum / koht, kuhu objektid paigutada;
  • planeeri puhastamine ja karantiin;
  • otsusta, kas materjalide digiteerimine toimub enne või pärast vastuvõttu;
  • MuISiga liitunud muuseumides tuleb otsustada, kas Muuseumikogu täiendamise ja asja muuseumisse hoiule võtmise komisjonile hindamiseks esitatakse kogum tervikuna või osade kaupa.

ARHEOLOOGIA

Arheoloogilised leiud säilitab muuseum koos üle antud dokumentatsiooniga ja kohustub need vastu võtma vastavalt muuseumi nõuetele aasta jooksul peale üle andmist. Näited praktikast

Näite lisamiseks pead olema sisselogitud.


Kommentaarid

Kommenteerimiseks ja kommentaaridele vastamiseks pead olema sisse logitud!

Arvi H. : Siia võiks kohe kirja panna erisused – et 1) reeglina ei ole mõeldav kõiki leide üleandmishetkel üle vaadata 2) võimalus vajadusel seda tähtaega pikendada – hetkel seadus lubab ühekordset pikendust.
5D Vision