Väljaarvamine


Väljaarvamine on tööprotsess, mille tulemusel museaal arvatakse muuseumikogust välja.

Museaali kogust välja arvamiseks võib olla erinevaid põhjuseid – museaal antakse üle avalikes huvides tegutsevale asutusele, tagastatakse õigusjärgsele omanikule, museaal on kadunud või hävinud, museaal ei vasta muuseumi kogumispõhimõtetele.

Võttes aluseks muuseumiseaduse, on muuseumil soovitatav oma muuseumikogu korralduse põhimõtetes sätestada museaalide väljaarvamise reeglid ja protseduurid. 5D Vision